Things to do in Killarney

Here at Castle Lodge Guesthouse, we are delighted to assist you with arranging the many activities and tours that are on our doorstep, such as: Jaunting Car trips to Muckross House or Ross Castle; Bicycle Rental & Maps; Guided Walks; Tours to the Ring of Kerry or Dingle Peninsula & Slea Head; Golf; Horse riding; Angling; a quiet evening in one of the local traditional pubs or a romantic meal for two!

Here are some favourites we would be happy to help you with…

Cultural & Heritage sites around Killarney

READ MORE

Jaunting Car Tours around Killarney

READ MORE

Golfing in the Killarney region

READ MORE

Killarney & Kerry Bus Tours

READ MORE

White-tailed Eagle Watching

READ MORE

Gardens & Wildlife of Killarney

READ MORE

Fishing & Angling around Killarney

READ MORE

Hillwalking in and around Killarney

READ MORE

Cycling & Mountain Biking around Killarney

READ MORE

Kayaking & Canoeing around Killarney

READ MORE

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách